Vážení užívatelia, dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude webové sídlo vodanakupanie.sazp.sk prístupné. Ďakujeme za porozumenie.
Pomoc
Štvrtok, 23. november 2017  15:31
v 1.76-2013
 

Mapa kúpalísk SR